Často kladené otázky

Pokiaľ používate moderné vozidlo s naftovým motorom a katalyzátorom SCR, budete AdBlue® potrebovať.

Vaše vozidlo potrebuje AdBlue z dôvodu zníženia tvorby oxidu dusíka NOx. Stále prísnejšia emisná legislatíva vyžaduje čistejší chod naftových motorov.

Normy pre obsah NOx vo výfukových plynoch boli pre nákladné vozidlá, ale taktiež pre terénne stroje, pracovné stroje aj pre osobné vozidlá sprísnené.

Výrobcovia úžitkových vozidiel musia spĺňať normy Euro 5 a Euro 6 pre znižovanie produkcie emisií naftových motorov. Aj keď bolo možné splniť normu Euro 5 prostredníctvom rôznych technológií, norma Euro 6 (v platnosti od januára 2014) vyžaduje použitie selektívnej katalytickej redukcie a kvapaliny AdBlue.

AdBlue je vysoko čistá bezfarebná kvapalina. Obsahuje demineralizovanú vodu a močovinu (32,5 %). AdBlue sa používa u naftových motorov a mimo územia Európy je známe pod názvami ako DEF, ARLA 32 alebo aj AUS 32.

Hlavnou aktívnou zložkou AdBlue je čpavok. Ten sa vytvára chemicky pri hydrolýze automobilovej močoviny, ktorá je základnou surovinou AdBlue. Močovina sa taktiež využíva pri výrobe hnojív a v mnohých ďalších prípadoch.

AdBlue sa u naftových motoroch používa spolu s technológiou SCR. Táto technológia (Selective Catalytic Reduction – selektívna katalytická redukcia) znižuje obsah škodlivých emisií (NOx).

AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru systému SCR, kde vyvoláva chemickú reakciu s čpavkom. Pri tejto chemickej reakcii sa toxické oxidy dusíku (NOx) premenia na dusík (N2) a vodnú paru (H2O).

Vodná pára a dusík sú prirodzene sa vyskytujúce plyny, ktoré nie sú pre životné prostredie nijak škodlivé.

Množstvo AdBlue, ktoré spotrebujete, závisí od typu vášho auta. Plná nádrž AdBlue stačí na niekoľko nádrží nafty.

Predpokladaná spotreba pre nákladné vozidlá:
V porovnaní s naftou sa priemerná spotreba AdBlue u nákladných vozidlách pohybuje od 4 do 8 %.

Predpokladaná spotreba pre osobné vozidlá:
• Vozidlá strednej triedy s naftovým motorom (napríklad Opel Insignia alebo Peugeot 508): 1l AdBlue na 1000 km
• Vozidlá triedy SUV/MPV s naftovým motorom (napríklad Opel Zafira alebo VW Touran): 1,5l AdBlue na 1000 km

Predpokladaná spotreba pre pracovné stroje:
Z dôvodu veľkej rozmanitosti pracovných strojov je presné stanovenie konkrétnej spotreby náročné. Veľký, vysoko výkonný traktor môže spotrebovať 2500 l AdBlue ročne. Požadované množstvo AdBlue možno orientačne stanoviť pomocou pomeru 5 až 10 % spotreby nafty.

Optimálne podmienky skladovania AdBlue
AdBlue by sa malo skladovať mimo priameho slnečného žiarenia pri teplote od -6°C do 25°C v čistej nádobe alebo výdajnom stojane.

Požiadavky pre skladovanie

Životné prostredie:
Pre environmentálne požiadavky si pozrite miestnu legislatívu. Niektoré štáty pri skladovaní AdBlue vyžadujú, aby pod skladovacou nádržou, kontajnermi IBC alebo sudmi bola záchytná vaňa proti rozliatiu. Pre ďalšie informácie o požiadavkách na skladovanie sa obráťte na miestne úrady.

Vhodné nádoby:
AdBlue možno skladovať len v nádobách z vysokohustého polyetylénu, polypropylénu alebo z nerezovej ocele.

Materiály vhodné pre potrubie, izoláciu a tesnenie:
• Polyizobutylen (syntetický kaučuk), bez pr=isad – (pre tesnenie a hadice)
• PFA, PVDF a PTFE (teflon) bez prísad (pre povrchovú úpravu zariadení/tesnenie)
• Kopolymery (P)VDF a HFP (viton), bez prísad – (pre izoláciu elektrických vodičov a tesnenie)

Nepoužívajte korozívne materiály ako meď, nikel, zinok, uhlíková oceľ alebo hliník. Celý zoznam nájdete v norme ISO 22241.